ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวระดับโลก "World Travel Market 2017" ณ สหราชอาณาจักร

08T09:59:14.207Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวระดับโลก "World Travel Market 2017" ณ สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว