ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย หรือไทยไนท์ ในงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต 2017 ณ สหรัฐอเมริกา

05T13:35:24.773Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย หรือไทยไนท์ ในงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต 2017 ณ สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว