สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

05T13:31:11.773Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่่อวันที่ 4 พ.ย.2560 เวลา 17.42 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ "พระแก้วมรกต" เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสำคัญ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 3 ฤดูขึ้นด้วยพระราชศรัทธา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับเปลี่ยนตามฤดูกาลสืบมาจนมาถึงปัจจุบัน
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมธนารักษ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทั้ง 3 ฤดู ทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะและเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 ทั้งนี้พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปี โดยฤดูหนาวกำหนดวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ราวเดือนพฤศจิกายน
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพรรณี แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้นทรงสรงน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่พระเศียร พระราชทานน้ำพระพุทธมนต์แก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระราชวงศ์ แล้วทรงพระสุหร่ายแก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ
จากนั้นพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน ครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ
เวลา 19.24 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้
- นายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรซ์ เด โมว์รา เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว