อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

02T11:44:02.627Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 11.30 น. นายฌ็อง-มาร์ก เอโร อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยา เดินทางกลับโดยเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ AF 165 ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากเสร็จสิ้น การเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองราชเลขาธิการ เป็นผู้แทนพระองค์ และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนามรัฐบาลไทย ร่วมส่งด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว