พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง

02T11:42:01.500Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 17.38 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ มีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นรองประธาน รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระกุศล เพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมวัด
วัดหนองน้ำขุ่นเป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน โดยได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อปี 2523 มีพระครูวิมล สีลาจาร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงนำคณะทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระองค์ และทรงรับวัดนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยโปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงดำเนินการก่อสร้างเทวาลัยประดิษฐานพระแม่ธรณีบีบมวยผม พร้อมปลูกพรรณไม้ในพุทธประวัติ และมีพระดำริให้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร ปัจจุบันมีพระมหาสุรชัย วราสโภ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา รวม 12 รูป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว