พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาและศึกษาธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

29 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันนี้ (29 ต.ค.2560) เวลา 09.56 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา และศึกษาธรรมชาติ เป็นการส่วนพระองค์
โอกาสนี้ ทรงนำเยาวชนจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรม "เกมปริศนาสรรพชีวิตที่บางปู" ซึ่งให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าชายเลนบางปู ที่มีพื้นที่ 639 ไร่ ของพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิดและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ปัจจุบัน พบนกประจำถิ่นและนกอพยพ รวม 252 พันธุ์, สัตว์หน้าดิน 67 ชนิด, ปลาน้ำกร่อย 17 ชนิด, ปลาตีน 5 ชนิด, สัตว์เลื้อยคลาน 10 ชนิด, สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 5 ชนิด และไม้ป่าชายเลน 65 ชนิด
จากนั้น ทรงพระดำเนินนำเยาวชนจิตอาสา ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน เพื่อปลุกจิตสำนึกความรักหวงแหนธรรมชาติ ตามเส้นทาง 1,600 เมตร โดยทอดพระเนตรจุดศึกษาต่างๆ ด้วยความสนพระทัยยิ่ง อาทิ จุดศึกษาวาฬบรูด้า หรือวาฬแกลบ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ครีบหลังมีรูปโค้งอยู่ค่อนไปทางด้านปลายหาง เจริญเติบโตได้ถึง 15 เมตร พบได้ในน่านน้ำทะเลอ่าวไทย โดยตัวที่จัดแสดง ตายและถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งที่บางปู และปากแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อปี 2553 และ2557 จุดศึกษาเรือนสกุณา สำหรับศึกษานกน้ำประจำถิ่น อาทิ นกยางโทนใหญ่, นกกาน้ำเล็ก, นกกาบบัว รวมทั้งนกอพยบ อาทิ นกหัวโตหลังจุดสีทอง, นกปากแอ่นหางดำ และนกน็อตใหญ่ ที่ใกล้สูญพันธุ์ จุดศึกษาปูแสม (สะ-แหม) ปูที่มีจำนวนมากสุดในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของชื่อบางปู มีหลายชนิดเรียกตามสีของก้าม อาทิ ปูแสมก้ามม่วง และปูแสมก้ามแดง จุดศึกษาหอยแดง เป็นหอยฝาเดียวตระกูลหอยทากมีขนาดเล็ก 0.5 ถึง 0.8 เซนติเมตร เปลือกกับตัวสีแดงสด พบในป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น จุดศึกษาต้นแสมทะเล (สะ-แหม-ทะ-เล) พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่มีมากที่สุดในบางปู มีรากแทงขึ้นมาเหนือดิน มีหน้าที่ตรึงลำต้นไม่ให้โค่นเมื่อมีคลื่นหรือลมทะเลพัดแรง จุดศึกษาปลาตีน ซึ่งเป็นปลาที่เคลื่อนที่บนบกได้ โดยใช้ครีบอกที่แข็งแรงไถลตัวไปตามพื้นเลน ชนิดที่พบมากในบางปูมี 3 ชนิด คือ ปลากระจัง เป็นปลาตีนขนาดใหญ่ที่สุด ยาวประมาณช่วงต้นแขน, ปลาตีน มีขนาด 2 นิ้ว และปลาจุมพรวด เป็นปลาตีนขนาดเล็กที่สุด ขนาดเท่านิ้วก้อย จุดศึกษาหอสูง หรือหอศึกษาเรือนยอด สูง 9 เมตร ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า โดยป่าที่สมบูรณ์จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บริเวณราก ลำต้น และเรือนยอด
ในการนี้ ทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงร่วมปล่อยปูทะเล 20 ตัว เพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ และทรงปลูกต้นลำแพน ไม้โตเร็วเหมาะสำหรับปลูกเพื่อการฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร และต้นจิกทะเล ไม้หายากในพื้นที่ อันเป็นการรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน พร้อมกับทรงร่วมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าชายเลนบางปู
สำหรับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เกิดขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพบกและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และดำเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ทั้งการอนุรักษ์ป่าดั่งเดิมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน อีกทั้งเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืนแก่นักเรียนและผู้สนใจ โดยในฤดูหนาวยังเป็นที่หยุดพักหาอาหารของนกนางนวลธรรมดา ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของบางปูอีกด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา