พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ต่างประเทศ หลังทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จกลับประเทศแล้ว ดังนี้

28 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันนี้ (28 ต.ค.2560) เวลา 12.37 น. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบิน ภูฎาน ดรุก แอร์ (Bhutan Druk Air) เที่ยวบินที่ เคบี 151 เสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรภูฏาน หลังจากทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมข้าราชการในนามของรัฐบาลไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ
วานนี้ (27 ต.ค.2560) เวลา 18.45 น. สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพ ที่ 6 และสมเด็จพระราชินีนานาสิปาอูแห่งราชอาณาจักรตองกา เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 491 เสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรตองกา
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ส่งเสด็จ และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมข้าราชการในนามรัฐบาลไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ส่งเสด็จ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 23.45 น. สมเด็จพระราชินีมาทิลเดอแห่งชาวเบลเยียม เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 เสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรเบลเยียม
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐบาลไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ส่งเสด็จ
วานนี้ (27 ต.ค.2560) เวลา 09.35 น. เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น และเจ้าหญิงอากิชิโนะ พระชายา เสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 848 เสด็จกลับประเทศญี่ปุ่น
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมข้าราชการในนามรัฐบาลไทย เฝ้าส่งเสด็จ
วันนี้ (28 ต.ค. 2560) เวลา 01.05 น. เจ้าชายกีโยม ฌ็อง ฌอแซ็ฟ มารี แกรนด์ดุ๊ก รัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชติ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LX 4301 เสด็จพระราชดำเนินกลับราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมข้าราชการ ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ส่งเสด็จ

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา