ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน

27 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ดังนี้
ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวเติร์กเมนิสถาน
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุฑาทิพย์ แสนยศ จุฑาทิพย์ แสนยศ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย