สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

24 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2560 เวลา 17.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
โดยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ
เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 และเสด็จสวรรคต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2453 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติและเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเลิกทาส ทรงใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ ทรงพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในการศึกษา การศาล การต่างประเทศ การสาธารณูปโภค และการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศของพระองค์ เปรียบเสมือนเปิดประตูสู่โลกกว้าง นอกจากนี้ยังสนพระราชหฤทัยถึงความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนอยู่เนืองนิจ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ เป็น "วันปิยมหาราช"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว