พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิด "หอเกษตรพัฒนาคาร" ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์

23 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2560 เวลา 16.39 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเปิด "หอเกษตรพัฒนาคาร" ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระดำริให้จัดสร้างขึ้น โดยคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ได้สนองแนวพระดำริ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ประชาชนได้ศึกษาและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้
ภายในฯ มีการจัดนิทรรศการ "ก้าวตามรอยพระราชปณิธาน สืบสานเกษตรพอเพียง" ซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ วันดินโลก พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาดิน สายธารแห่งน้ำพระราชหฤทัย และพระบิดาแห่งฝนหลวง

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว