พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันนี้ (20 ก.ค.2560) เวลา 16.47 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย
วัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2421 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน มีสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะโคธิค เลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา โดยเป็นหนึ่งในพระอารามหลวง 16 วัด ที่สงวนไว้สำหรับพระกฐินหลวง ปัจจุบันมีพระเทพญาณไตรโลกาจารย์ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 17 รูปและสามเณร 150 รูป
ภายในวัดฯ มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมควบคู่กับวิชาสายสามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 และเมื่อปีที่ผ่านมาได้เปิดหลักสูตรสอนเสริมทักษะอีก 2 สาขา ได้แก่ ช่างเชื่อมและอนิเมชั่น เพื่อเป็นทักษะความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพให้แก่สามเณรนักเรียน
โอกาสนี้ เสด็จออกด้านหน้าพระอุโบสถ ทรงถวายผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อนำจตุปัจจัยจัดตั้งกองทุนบำรุงพระอาราม ค่าน้ำ ค่าไฟของวัดนิเวศธรรมประวัติ

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา