พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560

19 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 18 ต.ค.2560 เวลา 11.34 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในการประทานรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 ซึ่งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถและคุณงามความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริงเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม
ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลรวมจำนวน 82 คน ใน 5 ประเภท ประกอบด้วย รางวัลอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต และนักศึกษา รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม ได้แก่ ตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน และพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. , บขส. , พลเมือง , ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รางวัลครู หรือเจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตกรรมดีเด่น
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรร้านค้าของหมู่บ้านหัตกรรมดีเด่นที่ได้รับรางวัล อาทิ วิสาหกิจชุมชนจักสาน บ้านคลองบ้านผู้ใหญ่ป๋อ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตะกร้าหวายบ้านสุเป๊ะ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์ บ้านทุ่งนาสวน ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว