สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร และ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

19 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 18 ต.ค.2560 เวลา 13.56 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัด "สมอราย" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ทั้งนี้ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวช เคยประทับที่วัดนี้ ครั้นเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่า "วัดราชาธิวาสวิหาร" มีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา
สิ่งสำคัญในพระอาราม อาทิ พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง สร้างขึ้นแทนพระอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ทรงออกแบบสร้างใหม่โดยรักษาผนังพระอุโบสถเดิมด้านหลังไว้ ภายในพระอุโบสถ กั้นเป็น 3 ห้อง ห้องแรกเป็นโถงทางเข้าสู่ห้องกลางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า พระสัมพุทธพรรณี ภายใต้พุทธบัลลังก์บรรจุพระราชสรีรังคารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ ส่วนห้องหลังสุด ประดิษฐานพระสัมพุทธวัฒโนภาส พระประธานองค์เดิมของวัดภายใต้พุทธบัลลังก์บรรจุพระราชสรีรังคารของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เวลา 14.35 น. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดแหลม" หรือ "วัดไทรทอง" ภายหลังได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า "วัดเบญจบพิตร" ซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างสวนดุสิตขึ้น พระองค์ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานชื่อว่า "วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม" เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า "The Marble Temple" เพราะพระอุโบสถและพระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี
ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธชินราชจำลอง เป็นพระประธาน ณ พระแท่นรัตนบัลลังก์พระประธานนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว