สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดเทพศิรินทราวาสและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

17 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2560 เวลา 16.03 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2419 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ที่สวรรคตตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระเยาว์ ภายในฯ มีสถาปัตยกรรมสำคัญ ได้แก่ พระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงาม ด้วยลายรดน้ำ และซุ้มประตู หน้าต่าง เพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ อาทิ พระนิรันตราย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อัญเชิญมาเมื่อปี 2421
การวางแผนผังวัดเทพศิรินทราวาสนี้ ถือว่าเป็นแปลนที่เหมาะสม คือโรงเรียนอยู่ทางด้านตะวันออก หน้าวัดและเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลาง และสุสานอยู่ด้านตะวันตก ดุจชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวัน เริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน และปัจฉิมวัย ซึ่งไปสุดสิ้นที่สุสาน โดยสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณี ที่นิยมกันว่าราชธานีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยวัดสำคัญ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์ พระราชประสงค์อีกประการหนึ่ง ก็เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์ธรรมยุตโดยเฉพาะ เนื่องจากเมื่อครั้งยังทรงพระผนวชอยู่ ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้น พระอารามนี้จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุต
ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพสุริยุปราคาในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จำลองพระพุทธสิหิงค์ ขนาดหน้าตัก 1 ศอก 6 นิ้ว สูง 1 ศอก 8 นิ้ว พระเกตุสูง 5 นิ้ว มาประดิษฐานบนบุษบก 3 ยอด เหนือชุกชี (ชุก-กะ-ชี) หรือฐาน เป็นพระประธาน และพระราชทานนามว่า "พระพุทธสิหังคปฏิมากร" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมอัฐิส่วนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว