พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี

16 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2560 เวลา 16.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะกำแพงและถนนภายในวัด ซึ่งได้รับความเสียจากเหตุอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม 2559 และอีกส่วนจะนำไปสมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรม์เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล วัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563
วัดป่านาคำน้อย เป็นวัดสาขาของวัดป่าบ้านตาด สายธรรมยุต เดิมชื่อวัดอุดมมงคลวนาราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก (สัน-ตุส-สะ-โก) ซึ่งเป็นศิษย์เอกของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโณ โดยเริ่มจากสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต ต่อมาได้รับการตั้งให้เป็นวัด เมื่อปี 2529 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2531 ถือเป็นวัดที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ สงบ ร่มเย็น เหมาะสำหรับการนั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา ตามที่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโณ ได้มีเมตตาชี้แนะไว้ โดยในแต่ละปี จะมีพระสงฆ์มาจำพรรษาในภาคฤดูร้อน และมีอุบาสก อุบาสิกา มาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ปัจจุบันมีพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์จำนวน 47 รูป
ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จและทรงเยี่ยมคนไข้ ที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์เมื่อปี 2558 จำนวน 1 ราย ซึ่งป่วยด้วยโรคพิการทางสมองแต่กำเนิด ปัจจุบันมีพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับ โอกาสนี้ ได้ประทานเงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาแก่ครอบครัวผู้ป่วยด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว