สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพนายประทีป ชุ่มวัฒนะ

16 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2560 เวลา 16.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายประทีป ชุ่มวัฒนะ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
นายประทีป ชุ่มวัฒนะ เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2468 เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม แล้วเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง หลังจบการศึกษา ได้เข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรม โดยเริ่มจากเป็นจ่าศาลประจำจังหวัดอุทัยธานี หลังจากสอบได้เนติบัณทิต และดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษา ตั้งแต่ปี 2497 ประจำตามศาลจังหวัดต่างๆ และย้ายเข้ามากรุงเทพมหานคร จนดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีคนแรก โดยเกษียณอายุราชการใน ปี 2528 หลังจากนั้น คงเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ 2 วาระ และเป็นอนุญาโตตุลาการรุ่นแรกแห่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย ระหว่างตลอดการทำงาน ได้ยึดหลักความยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ และครองตนอย่างเรียบง่ายตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา จนวาระสุดท้ายของชีวิต ด้านครอบครัวสมรสกับนางสาวอรนารถ เลาหวิโรจน์ มีลูกด้วยกัน 4 คน
นายประทีป ชุ่มวัฒนะ ถึงแก่อนิจกรรมจากอาการปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สิริอายุได้ 92 ปี

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว