สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

วันนี้ (13 ต.ค.2560) เวลา 17.03 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระบรมโกศ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์
เมื่อ พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์และคาถาพิเศษ ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะปัตติทานคาถา (ปะ-ระ-มิน-ทะ-มะ-หา-พู-มิ-พะ-ละ-อะ-ตุ-ละ-ยะ-เต-ชะ-มะ-หา-รา-ชัด-สะ-ปัด-ติ-ทา-นะ-คา-ถา) ซึ่งแต่งโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร จำนวน 2 เที่ยว พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
เมื่อเจ้าพนักงานนิมนต์ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่จะถวายเทศน์และพระสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เรียบร้อยแล้ว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมโกศ สำหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล พระพรหมมุนี ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถา เมื่อพระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังมุขด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงคม แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว