สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรวิหารเซนต์ ไอแซค และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ สหพันธรัฐรัสเซีย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

12 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรวิหารเซนต์ ไอแซค และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ สหพันธรัฐรัสเซีย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว