สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

12 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซนทรัลเวิด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคัดเลือกสุดยอดครูในอาเซียนและติมอร์-เลสเต จำนวน 11 ประเทศ ประเทศละ 1 คน เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นครูมืออาชีพ เป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศตน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ในครั้งนี้ มีครูที่ผ่านคัดคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 1 หมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ดังนี้
- มาดามลิม ซง โงว ครูสอนวิชาเคมี ระดับ A-level จากเนการาบรูไนดารุสซาลาม
- นางดี โส พอน ครูสอนภาษาอังกฤษ จากราชอาณาจักรกัมพูชา
-นายเอนชอน ระมัน ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- นางคูนวิไล เคนกิติสัก ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง (Thongkang school) กรุงเวียงจันทร์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- มาดามฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง ครูสอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ จากประเทศมาเลเซีย
- นายทัน ทุม ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยม จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- ดร. เฮซุส อินสิลาดา เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิปซิงห์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ จากสาธารณรัฐสิงคโปร์
- นางลีโอโปลดีนา โจนา กูเตเรส ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
- นางฟาน ถิหนือ ครูสอนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างประเทศ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- และนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
นอกจากนี้ สำหรับประเทศไทย ทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้คัดเลือกครูดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล รองจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี อีก 3 รางวัล คือ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว