สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสขอบใจประชาชนชาวไทย ที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาและช่วยเหลืองานพระบรมศพฯ และงานด้านต่างๆ อย่าง เต็มกำลังความสามารถ

11 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสขอบใจประชาชนชาวไทย ที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาและช่วยเหลืองานพระบรมศพฯ และงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ความว่า ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพฯ อย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี ด้วยน้ำใจบริสุทธิ์งดงาม อีกทั้งพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาและช่วยเหลืองานพระบรมศพฯ และงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการทำดีด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บัดนี้ การถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย และสมพระเกียรติ เชื่อว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธ์ ด้วยความทุ่มเทเสียสละและด้วยความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ หากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงทราบด้วยพระญาณวิถีใดๆ ก็ตาม จะทรงชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบใจทุกๆ ท่าน ด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุดจากหัวใจ ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 10 ตุลาคม 2560

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพ็ญสิน สงเนียม / สวท. เพ็ญสิน สงเนียม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย