สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงานวิจัยต่างๆ ที่ทันสมัยของศูนย์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

10 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงานวิจัยต่าง ๆ ที่ทันสมัยของศูนย์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว