กรมประชาสัมพันธ์ ตื่นตัวรับการเลือกตั้ง ประชุมหารือร่วมกับ กกต. ถึงแนวทางการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการประชาสัมพันธ์

07T17:10:04.527Z ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

กรมประชาสัมพันธ์ ตื่นตัวรับการเลือกตั้ง ร่วมประชุมหารือ กกต. ถึงแนวทางการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการประชาสัมพันธ์ เน้นใช้สื่อทุกชนิดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักข่าว พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงแนวทางการเสนอข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่อาคารศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ทางกรมประชาสัมพันธ์จะใช้สื่อทุกชนิดที่มีอยู่ ในการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมีแผนนำเสนอใน 3 แนวทางหลัก ทั้งสถานการณ์ด้านข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร กลยุทธ์ในการสื่อสาร ในประเด็นที่ที่ประชาชนอยากรู้ เช่น หลักการปฏิบัติ ปฏิทินการเลือก ขั้นตอนแนวทางการเลือก และประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่รัฐบาลอยากเล่า ทั้ง กฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิ สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ทั้งประชาชน พรรคการเมือง และสื่อมวลชน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก เริ่มจากการสร้างองค์ความรู้ การกำหนด content ที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ ผ่านทุกสื่อช่องทาง ทั้ง On air Online Onground เพิ่มการมีส่วนร่วมและลดการทุจริตเลือกตั้งเพื่อให้เป็นการเลือกตั้งที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จะทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของบัตรเลือกตั้ง และคะแนนเสียงที่นำมาใช้ไม่หายไปไหน โดยจะต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการให้ข้อมูล การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) ทั้งบุคคล และบัญชีรายชื่อ โดยเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ทั้งเนื้อหากฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งการใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างๆ ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อกระจายให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับทราบโดยรู้จริงและถูกต้อง ซึ่งวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารได้เข้ามาพบปะหารือร่วมกับทาง กกต. เพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยจะใช้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวการเลือกตั้งในระบบใหม่เพื่อจะเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง เน้นใช้สื่อทุกประเภท ประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก ทั้งทีวี สื่อออนไลน์ Instagram ,Facebook รวมถึงวิทยุหลัก,วิทยุชุมชน พร้อมขับเคลื่อนปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วม ระดับตำบล หมู่บ้าน และสถานศึกษาที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ รณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดและต้องใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพ โดยตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 80%

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ มาหาญ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักข่าว