นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

07T16:56:32.400Z ธ.ค. 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีภารกิจเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยในปีนี้รัฐบาล ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานและทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันป้องกันการทุจริต สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย