น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

10 พ.ย. 2561

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 11 อำเภอ 65 ตำบล 477 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,382 ครัวเรือน 20,665 คน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร พร้อมร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย