รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุไม่ได้ปฏิเสธหรือต่อต้าน กรณีต่างประเทศส่งผู้ สังเกตการณ์การเลือกตั้งเข้ามาในไทย พร้อมระบุเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณา

09 พ.ย. 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุไม่ได้ปฏิเสธหรือต่อต้าน กรณีต่างประเทศส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งเข้ามาในไทย พร้อมระบุเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณา
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ระบุว่าสหภาพยุโรป(อียู)ได้แจ้งว่าต้องการจะส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งเข้ามาในไทย 200 คนว่า ทราบว่าทางอียูได้แจ้งเรื่องดังกล่าวมายังกระทรวงการต่างประเทศเช่นกัน และประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ กกต. จะพิจารณา
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ตั้งแง่ต่อต้านหรือปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง เพราะสถานทูตของประเทศต่างๆ ในประเทศไทยที่สนใจสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งได้อยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก ถือเป็นการดำเนินการที่ทำได้ตามกฏหมายและไม่มีข้อห้าม ถือเป็นภารกิจอีกประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ในสถานทูต แต่การส่งคณะเข้ามาสังเกตการณ์เป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็น ยิ่งตัวเลขมากถึงหลัก 200 ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
ขณะนี้นอกจากอียูแล้วยังไม่ได้รับรายงานว่ามีประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศใดแสดงความจำนงค์ที่จะเข้ามาสังเกตการณ์เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการประสานโดยตรงไปยัง กกต. โดยพื้นฐานเป็นเอกสิทธิที่กกต.จะปรึกษากับหน่วยงานใด แต่เชื่อว่าคงจะมีการหารือกับหลายฝ่าย เพราะสิ่งที่ทุกฝ่ายกำลังพูดถึงคืออนาคตของประเทศไทยหลังจากนี้ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างสง่าผ่าเผย หากเราดูแลการเลือกตั้งกันได้เองก็จะทำให้เกิดความชื่นชมศรัทธาต่อประเทศไทยและคนไทยด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรทัย เกิดโชติ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย