ตลอดทั้งวันมีประชาชน สนใจเข้าร่วมสัมผัสเสน่ห์จากหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา และร่วมชม ช้อปสินค้า OTOP ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ภายในงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” นำของดีจากภูมิปัญญา 15 หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง

09 พ.ย. 2561

ตลอดทั้งวันมีประชาชน สนใจเข้าร่วมสัมผัสเสน่ห์จากหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา และร่วมชม ช้อปสินค้า OTOP ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ภายในงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” นำของดีจากภูมิปัญญา 15 หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง
วันนี้(9 พย) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” ภายใต้โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นั่น มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างให้ความสนใจเข้าเลือกชมและอุดหนุนสินค้าภายในงานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง การแสดงผลิตภัณฑ์ และการสาธิตกิจกรรมที่นำมาจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ของหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา จำนวน 15 หมู่บ้าน// การแสดงกิจกรรมของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา (OTOP Backstreet Academy) จำนวน 7 หมู่บ้าน // การแสดงผลิตภัณฑ์และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์ชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ //การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ และโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาฯ // การจัดตลาดในรูปแบบล้านนา “กาดหมั้ว ครัวฮอม” ที่นำเสนออาหารพื้นบ้าน รวมทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ด้วย นางจิรานันท์ ติณสุวรรณ นักจิตวิทยา กล่าวว่า ส่วนตัวสนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยอย่างแท้จริง และมีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสเสน่ห์จากหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา ร่วมช้อปสินค้า OTOP และอาหารพื้นบ้านแท้ ๆ มากกว่า 100 บูธ ได้ถายในงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” ภายใต้โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้( 9 พฤศจิกายน) เป็นวันสุดท้าย ได้ที่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย