รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน หลังมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแล้วรัฐบาลจะยังคงมีอำนาจเต็มจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ส่วนการเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม 24 กุมภาพันธ์ 2562

09 พ.ย. 2561

รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน หลังมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแล้วรัฐบาลจะยังคงมีอำนาจเต็มจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ ส่วนการเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม 24 กุมภาพันธ์ 2562
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรอบเวลาการเตรียมการของคณะรัฐมนตรี โดยนับตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หรือไม่เกิน 9 พฤษภาคม 2562 พร้อมยืนยันว่า สถานภาพของรัฐบาลนับจากนี้ไป ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ แต่ยังคงมีอำนาจเต็ม จนกว่าจะถึงวันที่ ครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อรับหน้าที่ ทั้งนี้ภายในเดือนธันวาคม จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นผู้ร่าง ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมการไว้หมดแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรว่าเป็นวันใด โดย กกต. จะต้องประกาศวันเลือกตั้งภายใน 5 วัน หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งได้ ส่วนคณะรัฐมนตรี จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่เกี่ยวพันกับพรรคการเมือง เช่น 4 รัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ จะต้องระวังการใช้เวลา /สถานที่ /ทรัพย์สิน /และบุคลากร ของราชการไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง //และรัฐมนตรี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ที่จะต้องวางตัวเป็นกลาง ตามมาตรฐานจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ใช่ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ทางการเมือง
นายวิษณุ ยังกล่าวถึง ปัญหาการสอบ GAT PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ว่า นายกรัฐมนตรี เห็นใจที่เลื่อนการสอบให้เร็วขึ้นแต่นักเรียนและคณาจารย์รู้ล่วงหน้าแล้ว 3 เดือน ก็น่าจะเตรียมตัวได้ทัน เพราะการสอบเลื่อนเข้ามาเร็วกว่าเดิมเพียง 1 สัปดาห์ ส่วน คสช.จะหารือร่วมกับพรรคการเมืองเมื่อใด ยังไม่ทราบ เนื่องจากในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจจำนวนมาก แต่ยังยืนยันว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้น 24 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย