กกต.สุโขทัยสรุปยอดลงทะเบียนองค์กรมี 1 องค์กร ทั้งประเทศรวม 476 องค์กร

31 ต.ค. 2561

พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยผลการเปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561 มีผู้มาลงทะเบียนองค์กรจำนวน 1 องค์กร ได้แก่ สมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง โดยสำนักงาน กกต.สุโขทัย จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรและส่งผลให้ กกต.กลาง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเปิดรับคำร้องคัดค้าน ก่อนจะประกาศรายชื่อองค์กรที่มีคุณสมบัติถูกต้องพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนผลการเปิดรับลงทะเบียนองค์กรทั่วประเทศมีผู้แทนองค์กรมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 476 องค์กร จังหวัดที่มีองค์กรลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่ กรุงเทพฯ 115 องค์กร รองลงไปคือ นนทบุรี 88 องค์กร สระแก้ว 52 องค์กร นครราชสีมา ราชบุรี และสมุทรปราการแห่งละ 14 องค์กร จังหวัดที่ไม่มีองค์กรลงทะเบียน ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย สตูล อุทัยธานี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนกฤต มาตรแม้น

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.สุโขทัย