กปน. แจ้งวันหยุด 13-15 ต.ค. นี้ ประชาชนสามารถใช้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐฯ ได้ทุกวัน

12 ต.ค. 2561

กปน. แจ้งวันหยุด 13-15 ต.ค. นี้ ประชาชนสามารถใช้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐฯ ได้ทุกวัน
นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. และสำนักงานประปาสาขาทุกแห่งจะปิดทำการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 แต่ประชาชนสามารถขอคำปรึกษาการใช้น้ำ รวมทั้งชำระค่าน้ำได้ทุกวัน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 หรือชำระค่าน้ำได้ที่ตัวแทน เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส Big C เป็นต้น หรือชำระผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile โดยหักผ่านบัตรเครดิต (VISA, Master Card) หรือนำบาร์โค้ด, QR code ไปชำระค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เช่นกัน
ทั้งนี้ กปน. จะเปิดให้บริการตามปกติที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย