อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยัน สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในจีนไม่ได้ประสบปัญหาในการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน

12T08:24:34.203Z ต.ค. 2561

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่ในช่วงนี้มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านเวปไซต์ยูทูปว่าทางการไทยลดการออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากสติ๊กเกอร์วีซ่าหมดว่า กระทรวงได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ทราบว่าเป็นเรื่องเก่าที่มีการปล่อยข่าวเท็จ รวมทั้งมีการกล่าวหาว่าสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในจีนได้กำหนดโควต้าการรับเล่มหนังสือเดินทาง
ความจริง คือ ปัญหาสติ๊กเกอร์วีซ่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับการให้บริการผู้มายื่นขอวีซ่าและยังมีการอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าให้กับผู้มายื่นขอตามปกติ เนื่องจากได้ใช้วีซ่าสแตมป์ทดแทนวีซ่าสติ๊กเกอร์ที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในจีนไม่เคยจำกัดจำนวนการรับเล่มหนังสือเดินทาง มีแต่เพียงปรับเวลาการคืนเล่มหนังสือเดินทางบ้างแต่ไม่มากเนื่องจากมีผู้มายื่นขอวีซ่าจำนวนมาก และขณะนั้นสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้มายื่นขอวีซ่าทราบ และได้ดำเนินการตามกฎหมายร่วมกับทางการจีน โดยนำบริษัททัวร์ที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวมาลงโทษแล้ว จึงขอยืนยันว่าขณะนี้สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในจีนไม่ได้มีปัญหาในการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนแต่อย่างใด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรทัย เกิดโชติ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย