นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค มุ่งเน้นขับเคลื่อนให้แต่ละภาคและกลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน พร้อมกำชับบริหารงบประมาณไม่ให้เกิดปัญหา

05T10:26:41.263Z ก.ย. 2561

นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค มุ่งเน้นขับเคลื่อนให้แต่ละภาคและกลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน พร้อมกำชับบริหารงบประมาณไม่ให้เกิดปัญหา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค หรือ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมว่า รัฐบาลได้จัดทำโครงการต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้แต่ละภูมิภาคมีความเข้มแข็ง สามารถลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกัน ทั้งระดับภาคและกลุ่มจังหวัด พร้อมกำชับว่าการทำงานในห้วงเวลาต่อไปนี้ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้แผนบริหารจัดการโครงการตามงบประมาณเป็นไปโดยง่ายและไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

ขณะที่ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ. โดยเป็นการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดต่างๆ อาทิ ด้านโลจิสติกส์ ด่านศุลกากร การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย