รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีของจังหวัดภาคใต้

20T10:54:43.437Z ส.ค. 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีของจังหวัดภาคใต้
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พร้อมเปิดศูนย์ KMITL SMART UNIVERSITY DATA CENTER ยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เพื่อจะเป็นศูนย์ข้อมูลทุกด้านการศึกษา วิจัย รวมถึงด้านเทคโนโลยีและพลังงาน วางแผนจัดการข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่น เป็นคลังความรู้สำหรับพัฒนาองค์กรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมกันนี้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังรับฟังบริหารงานของสถาบัน ตลอดจนชมผลงานและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาวชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ที่มีโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่มากถึง 12 สายพันธุ์ โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา อาทิ หุ่นยนต์ ฟอร์มูล่า 1 เครื่องหว่านปุ๋ย พลังงานโซล่าเซลล์ และพลังงานทดแทน ก่อนที่จะมอบนโยบายด้านการอุดมศึกษาแก่สถาบันการอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย