นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี ยืนยันหาดเจ้าสำราญไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตามปกติ

12T08:14:56.307Z ส.ค. 2561

นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความกังวลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ทำให้การท่องเที่ยวเริ่มซบเซา ซึ่งตามปกติ ในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวหาดเจ้าสำราญ ทั้งแบบครอบครัว หรือเป็นกลุ่มคณะ ประมาณวันละ 10,000 คน แต่ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว ลดลงถึงร้อยละ 70
อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ และมีการจัดมาตรการในการดูแลสถานการณ์น้ำได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในส่วนของหาดเจ้าสำราญ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และหาดเจ้าสำราญได้ตามปกติ เส้นทางการคมนาคมยังสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ประกอบกับยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้เที่ยวชมได้หลายแห่งอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย