กกร.ชุมพร เสนอ 4 ประเด็นในการประชุม ครม.สัญจร ที่ชุมพร

11T11:02:57.903Z ส.ค. 2561

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประชุมสรุปข้อเสนอโครงการพัฒนา ที่จะนำเข้าเสนอ ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่ จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.2561 นี้
วันนี้ (11 ส.ค.61) นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หอการค้าจังหวัดชุมพร ชมรมธนาคารจังหวัดชุมพร หรือ กกร.ชุมพร กล่าวว่า ในการประชุม กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้แทน กกร.จาก จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา เข้าร่วมประชุม ในส่วน กกร.ชุมพร มีตัวแทนจากทั้งสามสถาบันเข้าร่วมประชุม ข้อเสนอโครงพัฒนาที่นำเสนอ ต่อที่ประชุม 4 ด้านหลักได้แก่
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการย่อย ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเรือ-พันวาล อ.ท่าแซะ วงเงิน 100 ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนสายวัดราชบูรณะ (พุทธมณฑลจังหวัดชุมพร) เชื่อมต่อสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร อ.หลังสวน วงเงิน 150 ล้านบาท หน่วยงานที่เสนอคือ แขวงทางหลวงชนบทชุมพร และโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร วงเงิน 200 ล้านบาท หน่วยงานที่เสนอคือ เทศบาลเมืองชุมพร
- ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 1 โครงการคือ โครงการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างท่าเรืออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสะพานเชื่อม (แลนด์บริดจ์) ระหว่างท่าเรือชุมพร-ระนอง หน่วยงานที่เสนอคือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3.ด้านคุณภาพชีวิต 1 โครงการคือ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลเมืองชุมพร วงเงิน 62.2 ล้านบาท หน่วยงานที่เสนอคือ เทศบาลเมืองชุมพร
- ด้านอื่นๆ เป็นโครงการ บริหารจัดการน้ำ 1 โครงการคือ การทบทวนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ วงเงิน 3,800 ล้านบาท หน่วยงานที่เสนอคือ โครงการชลประทานชุมพร
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอ ทั้ง ประเด็น 4 หลักของจังหวัดชุมพรที่จะนำเสนอต่อ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 20-21 นี้ จะถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของจังหวัดชุมพร อีกครั้ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำนาจ ทองดี

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ชุมพร