ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมครูผู้สอนตาดีกา โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์ตาดีกา จชต.

10T16:52:57.453Z ส.ค. 2561

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จชต. เสริมหลักสูตรการศึกษาแก่ผู้สอนตาดีกา ในโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
วันนี้(10 ส.ค 61) นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตามกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 9 ที่ห้องศรีนาฆารอ โรงแรมเซาเทิรน์วิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต. วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 รวมทั้ง ผู้สอนจากศูนย์ฯตาดีกาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า 100 คน
นายขอหลิด แซะอาหลี กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกาในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ให้ความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระบบ โดยทุกครั้งที่มีการประชุมหารือ ผู้บริหาร ศอ.บต. ได้เน้นย้ำเสมอว่า เราจะทำอย่างไรให้ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด หรือตาดีกา มีความพร้อมด้านความรู้แก่เยาวชน ทำอย่างไรให้ทุกกระบวนการศึกษาในศูนย์ฯ ตาดีกา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ศอ.บต. ได้ร่วมกับภาคเครือข่ายที่สำคัญในพื้นที่อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมหลักสูตรที่สำคัญแก่ผู้สอนตาดีกา ให้นำความรู้ไปต่อยอดแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้เป็นที่ยอมรับสู่ชุมชนต่อไป
ผู้สอนศูนย์ฯตาดีกา จากอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตนเองเป็นผู้สอนตาดีกามาแล้ว 20 ปี ทุกครั้งที่ได้เสริมความรู้แก่เยาวชน ตนเองมีความสุขมาก ปัจจุบันมีศิษย์ที่ตนเองได้สอนมาแล้วกว่า 1 หมื่นคน และศิษย์เก่าที่จบจากศูนย์ฯตาดีกาแห่งนี้แต่ละคนได้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง โดยล่าสุดศิษย์เก่าที่ตนเองสอนมานั้น เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอนตาดีกา ถึงแม้จะเป็นศูนย์การศึกษาขนาดเล็ก แต่ผู้สอนทุกคนตั้งใจในการเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : จิรภิญา สมลังกา

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา