รัฐบาล ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและกิจกรรมทางศาสนาได้ครอบคลุมมากขึ้น

17T20:09:56.117Z พ.ค. 2561

รัฐบาล ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและกิจกรรมทางศาสนาได้ครอบคลุมมากขึ้น พร้อม ชื่นชมตัวแทนกอรีอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านมีความพยายามและตั้งใจเข้าถึงหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) 1437 ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้ใช้สโลแกนว่า “มูฮัมหมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม” แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมของศาสนาอิสลาม ทั้งกิจการฮัจย์ กิจการฮาลาล กิจการด้านการศึกษา เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ขอชื่นชมตัวแทนกอรีที่ผ่านการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามและการฝึกฝนของทุกคน ถือเป็นการส่งเสริมให้อิสลามมิกชนเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างถ่องแท้มากขึ้น สำหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปีนี้เน้นความสำคัญกับกุระอ่าน ตั้งแต่การตัมมัตกุรอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน การประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดย นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบรางวัลชนะเลิศกอรีฝ่ายชาย คือ นายฮาฤทธิ์ พวงมณี จากจังหวัดเพชรบุรี ด้วยซูเราะห์ (บท) อัลซุกรุฟ และกอรีฝ่ายหญิง คือ นางสาวการีมะห์ หะยีบราเฮง จากจังหวัดยะลา ด้วยซูเราะห์ (บท) อัลมุญาดาละห์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบในระดับนานาชาติต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย