กรมคุมประพฤติ นำกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมให้ทำงานเพื่อสังคม ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

14 เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

กรมคุมประพฤติ นำกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมให้ทำงานเพื่อสังคม ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงมาตรการคุมเข้มผู้เมาแล้วขับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า กรมคุมประพฤติ บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคัดเลือกผู้ถูกคุมประพฤติ โดยเฉพาะในคดีเมาแล้วขับ ทำกิจกรรมร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น ในจุดให้บริการประชาชน จุดตรวจ จุดเล่นน้ำสงกรานต์ในหลายพื้นที่ ตามเงื่อนไขที่ศาลฯ สั่ง ซึ่งเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ส่วนมาตรการฟื้นฟูผู้กระทำผิด จะมีการให้ความรู้ด้านการจราจร การดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างจิตสำนึก และการทำงานบริการสังคม เน้นดูแลคนไข้ในโรงพยาบาล ดูแลเหยื่อเมาแล้วขับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ช่วงนี้เน้นให้ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรววจ โดยคาดหวังให้คนเหล่านี้ละเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ ไม่กลับไปทำซ้ำ เป็นคนดีของสังคมต่อไป
ส่วนกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EM ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง จำนวน 4 พันเครื่อง คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้เดือนกันยายนปีนี้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ ได้หารือร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ที่มีเครื่อง EM อยู่แล้ว 5 พันเครื่อง เป็นการเช่าใช้ในกรอบกฎหมายของศาลอื่น เพื่อนำมาทดลองนำร่องใช้กับผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศาลแขวงดอนเมืองและศาลแขวงพระนครเหนือ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพฯ 2 และกรุงเทพมหานคร 12 แต่อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่ เพราะเครื่องมือของศาลมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ศาลตั้งไว้ โดยจะทดลองใช้จนกว่าเครื่องมือของกรมคุมประพฤติจะสามารถใช้ได้เดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เตรียมร่างกาย เตรียมสภาพรถ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย