อุตสาหกรรม จ.ปัตตานี เผยผลการดำเนินงานของบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ภายใต้โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล ทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรในพื้นที่

27 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เผยผลการดำเนินงานของบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ภายใต้โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล ทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรในพื้นที่ พร้อมเสนอให้เกิดอุตสาหกรรมร่วม คาดว่าจะมีแรงงานเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
วันนี้ (27 พ.ย.60) นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปโรงานน้ำมันปาล์ม ที่บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ว่า ก่อนที่รัฐบาลจะมีโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางผู้ประกอบการโดยบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ก็มีโรงงานขนาดเล็ก ประมาณ 30 ตัน ทลายปาล์มสดต่อชั่วโมง ซึ่งเมื่อรัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือการส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม เป็น 2 แสนไร่ ส่วนพื้นที่ที่ปลูกเดิมอยู่แล้วส่งเสริมให้มีผลผลิตต่อไร่ต่อปีสูงขึ้น เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงาน เกิดการขยายกำลังการผลิตไปถึง 60 ตัน ถึง 120 ตัน ทลายปาล์มสดต่อชั่วโมง กลางน้ำ คือการแปรรูป โดยนำน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงาน ซึ่งจากเดิมน้ำส่งไปยังโรงกลั่นในพื้นที่อื่น อาทิ จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรปราการ แต่ขณะนี้มีโรงกลั่นเองทำให้เกิดผลพลอยได้ คือ อุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายโครงการ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นการต่อยอดทางการผลิต ซึ่งเมื่อเกิดการต่อยอดแล้วผลผลิตก็กลับมาสู่เกษตรกร ส่วนปลายน้ำคือผลเสียที่เกิดจากการผลิต ได้นำมาเพิ่มมูลค่า โดยนำน้ำเสียมาผลิตก๊าซซีวภาพ และนำก๊าซชีวภาพมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานและจำหน่าย สามารถลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตไม่ให้ส่งผลต่อชุมชน
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวด้วยว่า อยากให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนให้เกิดเขตอุตสาหกรรมร่วมในพื้นที่ โดยร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รัฐต้องเข้ามาสนับสนุนเรื่องการทำ EIA รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเรื่องจะเอื้อให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อาทิ สิทธิพิเศษพื้นที่ปลอดภาษี ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกของกรมเจ้าท่า รวมถึงมีสถานีรถไฟที่อำเภอโคกโพธิ์ มองว่ามีความพร้อมด้านการขนส่งโลจิสติกส์เอื้อต่อการลงทุน ทั้งนี้เมื่อเกิดการลงทุนในพื้นที่ จะทำให้ประชาชนชาวปัตตานีได้มาทำงาน คาดว่าจะมีแรงงานเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา ที่สำคัญพี่น้องชาวไทยพุทธ-ชาวไทยมุสลิม ได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีดีขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส