จังหวัดปราจีนบุรี เปิดสถานีศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรีตรวจเช็คซ่อมรถ เดินทางปลอดภัย ปีใหม่ 2562

20T09:48:44.590Z ธ.ค. 2561

วันนี้ (20 ธ.ค. 61) ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดสถานีศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรีตรวจเช็คซ่อมรถ เดินทางปลอดภัย ปีใหม่ 2562
สำหรับการเปิดสถานีศูนย์ฯตรวจเช็คซ่อมในครั้งนี้ เพื่อให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของประชาชนที่มาใช้บริการมีความพร้อมในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ในการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
กำหนดให้บริการเป็น 2ช่วง รวม 14 วัน ได้แก่ ส่งก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2561 รวม 7 วันบริเวณด้านหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต3 ปราจีนบุรี ข้างโรงเรียนสุวรรณวิทยา ถนนสุวรรณศร ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม และช่วงเทศกาลระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน โดยตั้งสถานีบริการจำนวน 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 สถานีบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี
จุดที่ 2 สถานีบริการประชาชนบริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี
และจุดที่ 3 สถานีบริการประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเขาช่องตะโกด้านหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา ถนนสาย 348 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรชิต กมลรัตน์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี