ค่ายโทรศัพท์มือถือชื่อดัง จัดเสวนาสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ยืนยันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

05 มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ 5 มิ.ย.ที่โรงแรมแคนตารี่เบย์ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง บ.แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จก.(มหาชน) หรือเอไอเอส ได้จัดเวทีเสวนาสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือแก่สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมและ สคบ.จังหวัดระยอง
มีนายโชติวัตร อุ่นพิกุล หน.แผนกงานปฏิบัติการด้านเทคนิคภาคตะวันออก เอไอเอส ดร.ธีรศักดิ์ อนันตกูล หน.แผนกวางแผนและโครงข่ายวิทยุและผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็ก เอไอเอส นายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง และน.ส.ภักศกมล รูปแก้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมเวทีเสวนา
นายโชติวัตร กล่าวว่า เอไอเอส ในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนถึงความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากเสาส่งสัญญาณ ซึ่งเอไอเอส ได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ การจัดเวทีเสวนาดังกล่าว มุ่งเน้นทำความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายข้อมูลที่ถูกต้องสู่สาธารณชน 'คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ'
ด้าน ดร.ธีรศักดิ์ฯ กล่าวว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ประชาขนวิตกกังวลนั้น ความจริงแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ และสัตว์ เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าว มีกำลังส่งที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กสทช.กำหนดไว้ เช่นเดียวกับโครงสร้างเสาส่งสัญญาณที่ทางเอไอเอส ได้ดำเนินการติดตั้งก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมที่เป็นมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและ กสทช.
ซึ่งในการดำเนินงานก่อสร้างจะปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงมีความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างที่สามารถทนต่อแรงลมปะทะสูงสุดถึง 130 กม./ชม.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วฐิต  กลางนอก

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง