จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ชมโรงงานแปรรูปยางแท่ง

26 มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชมโรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20 ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง อำเภอบ่อทอง ยกเป็นต้นแบบสถาบันเกษตรกรที่ช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้สำเร็จ

ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประพฤทธิ์ โภคา สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และนายนายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ยกเป็นสถาบันเกษตรต้นแบบที่ช่วยยกระดับคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาปัญหาราคายางตกต่ำได้สำเร็จ สามารถผลักดันสินค้ายางพารา เพื่อส่งออกไปประเทศจีนฟันยอดขายกว่า 135,000,000 บาทต่อเดือน ขยายโรงงานยางแท่ง STR20 ใหม่ ดัน กำลังการผลิตเพิ่ม 6000 ตันต่อเดือน เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการผลิตยางคุณภาพ เพื่อป้อนตลาดส่งผลทำให้เป็นที่ยอมรับคุณภาพระดับสากลผลิต จนไม่พอกับความต้องการพร้อมตอบโจทย์ใช้ตลาดนำการผลิต
ปัจจุบันสหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอบ่อทองจำกัด ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจจัดสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมยางพารา ซึ่งมีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ธุรกิจรวบรวมน้ำยาง และธุรกิจแปรรูปยางแผ่นรมควัน (RSS) จากเกษตรกรในพื้นที่ทางภาคตะวันออก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัดก้อนส่งตลาดต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และไต้หวัน โดยโรงงานยางแท่งสหกรณ์เพิ่งเริ่มทำในปีนี้ ซึ่งคุณภาพที่ผลิตได้ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล และมีตลาดส่งออกชัดเจน
สหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เป็นสหกรณ์แห่งเดียวที่ทำธุรกิจยางพาราที่ส่งออกได้ราคาดีที่สุด เนื่องจากยางพาราที่สหกรณ์ผลิตได้มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ ความสามารถในการทำให้เป็นแผ่นบางได้ง่าย มีความเหนียว มีความสะอาด และยืดหยุ่นสูง ที่ผ่านมาสหกรณ์มีกำลังการผลิตประมาณเดือนละ 3,000 ตัน มูลค่ากว่า 135 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับตลาดภายในประเทศ สหกรณ์ได้ผลิตยางป้อนให้กับบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำของไทย อาทิ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนประกอบของรถยนต์อีกด้วย
สหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอบ่อทองจำกัด จึงเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแปรรูป และจำหน่ายยางพารา เนื่องจากผู้บริหารของสหกรณ์แห่งนี้ มีความเข้าใจเรื่องการผลิตเป็นอย่างดี ผลผลิตยางที่ผลิตได้มีคุณภาพสูงเพราะสหกรณ์รู้ความต้องการตลาด และตอบโจทย์การตลาดนำการผลิตได้ชัดเจน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเกษตรกรต้องผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ เพื่อนำป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป ซึ่งจะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับที่ตลาดต้องการ และสามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริชัย โสรเนตร

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี