เปิดทุ่งดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ อ.ขุนยาม กว่า 5 ร้อยไร่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เมืองตำนานรัก โกโบริ-อังศุมาลิน

10 พ.ย. 2561

เปิดทุ่งดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ อ.ขุนยาม กว่า 5 ร้อยไร่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เมืองตำนานรัก โกโบริ-อังศุมาลิน

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม กล่าวว่า อําเภอขุนยวม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ พื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอขุนยวม มีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงาน นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางด้านศิลปวัฒนธรรมหลายแห่ง เช่น บ่อน้ำพุร้อน และเส้นทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง 7 อำเภอ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลายแห่ง สำหรับด้านความปลอดภัยได้บูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมให้บริการและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ จะเบ่งบานเหลืองอร่ามทั่วพื้นเขา ไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน