นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศเย็น ที่สะพานไม้ ต.โนนราษีอ.บรบือ จ.มหาสารคามระยะทางกว่า 400 เมตร ทอดยาวผ่านนาข้าวที่กำลังออกรวงลงไปยังลำห้วย และทุ่งดอกบัว

10 พ.ย. 2561

นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศเย็น ที่สะพานไม้ ต.โนนราษีอ.บรบือ จ.มหาสารคามระยะทางกว่า 400 เมตร ทอดยาวผ่านนาข้าวที่กำลังออกรวงลงไปยังลำห้วย และทุ่งดอกบัว

นักท่องเที่ยวต่างมาสัมผัสลมหนาวและความสวยงามแบบธรรมชาติบริเวณห้วยเขียงคำ ตำบลโนนราษีอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม ที่ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อหลุบ บ้านดอนก่อ บ้านแก่งสนาม บ้านโคกกลาง บ้านเชียงคำซึ่งกลุ่มสะพานบุญ นำโดย นายมนัสนันท์ เทียนผาสุก พร้อมด้วยสมาชิกและชาวบ้าน ได้ระดมทุนสามัคคีกายใจ ร่วมกันก่อสร้างสะพานไม้เป็นสะพานบุญระยะทาง 450 เมตร ทอดยาวผ่านนาข้าวที่กำลังออกรวงลงไปยังลำห้วย และทุ่งดอกบัวเพื่อเป็นจุดแลนด์มารค ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเดินชมความเขียวขจีของทุ่งนาผ่านสะพานไม้โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นจะมีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นแห่ไปสัมผัสอากาศเย็นที่สะพานไม้แห่งนี้เป็นการสร้างความรักและสามัคคีให้เกิดแก่ชุมชนชาวบ้านระแวกห้วยเชียงคำ ให้เห็นคุณค่าให้เกิดความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนล่าสุดทั้ง 5 หมู่บ้านเตรียมพัฒนาต่อยอดให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งในอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐพล ฉัตรพงศ์ไพบูลย์

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม