การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดเทศกาลยางพารานานาชาติ ภาคเหนือครั้งที่ 1

10 พ.ย. 2561

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดเทศกาลยางพารานานาชาติ ภาคเหนือครั้งที่ 1

การยางแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ร่วมกับอำเภอเชียงของ เครือข่ายยางพาราท้องถิ่นจัดเทศการยางพารานานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรชาวสวนยาง
ค่ำวานนี้ (9 พ.ย.61) นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดเทศกาลยางพารานานาชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ที่ลานเวทีกลาง ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอเชียงของร่วมงานจำนวนมาก
ภายในงานมีการประกวดริ้วขบวนแห่ ประดับประดาด้วยชิ้นส่วนยางพาราของแต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้าน มีการมอบรางวัลสำหรับริ้วขบวนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลยางพารานานาชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 11 พ.ย.นี้
นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ กล่าวว่า นอกจากนี้มีการลงนามข้อตกลง เรื่อง การขับเคลื่อนถนนยางพาราต้นแบบ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ การลงนามข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการซื้อขายยางเครป การลงนามข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการหมอนยางพารา กับผู้ประกอบการจากประเทศจีน ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยส่งเสริมสนับสนุน ในด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรชาวสวนยางในปัจจุบันจำนวน ๒๐,๓๘๔ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตั้ง ๑๘ อำเภอของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่สวนยางพาราทั้งหมด ๒๙๙,๖๑๕ ไร่ พื้นที่สวนยางเปิดกรีดแล้ว ๒๑๒,๗๒๖ไร่ ผลผลิตยางแห้งทั้งสิ้น ๔๑,๑๔๙ ตัน ซึ่งสร้างรายได้สู่เกษตรกร ทำเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในปีนี้ มากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย