กระทรวงคมนาคม จัดนิทรรศการ “One Transport for All 2018 : On the Move” นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งของไทย ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ย้ำภายในปี 2565 โครงการภายใต้แผนยุทธศาตร์ 8 ปี จะแล้วเสร็จ

13T10:41:49.683Z ก.ค. 2561

กระทรวงคมนาคม จัดนิทรรศการ “One Transport for All 2018 : On the Move” นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งของไทย ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ย้ำภายในปี 2565 โครงการภายใต้แผนยุทธศาตร์ 8 ปี จะแล้วเสร็จ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษภายในงาน “One Transport for All 2018 : On the Move” พร้อม จัดนิทรรศการ One Transport for All 2018 : On the Move เพื่อนำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย (พ.ศ.2558 – 2565) ในครึ่งทางแรก ระหว่างปี 2558 – ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของแต่ละโครงการใน 4 โหมดการเดินทาง คือ ทางราง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และแผนดำเนินงานในอนาคต โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้ จนถึงปี 2565 ที่จะพลิกโฉมการคมนาคมของประเทศไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชน ร่วมงานกว่า 400 คน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง เพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงข่าวรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่าวขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางน้ำ การเพิ่มขีดความสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศ
สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งปี 2561 ได้เปิดให้บริการระบบตั๋วร่วม หรือบัตรแมงมุมในการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง รวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และปี 2562 จะสามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงหัวลำโพง-บางแค และสายสีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ขณะที่รถไฟทางคู่ในปี 2562 จะเปิดให้บริการเส้นทางฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เส้นทางจิระ-ขอนแก่น พร้อมทั้งเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างเส้นทางต่างๆให้เป็นไปตามแผน รวมถึงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อที่จะเปิดให้บริการปี 2563 ดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ให้ครบระยะทาง 3,514 กิโลเมตร รถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ มอเตอร์เวย์ 4 เส้นทาง การจัดซื้อรถเมล์ NGV การเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานหลักของประเทศทั้งท่าอากาศยานสุววรณภูมิ ดอนเมืองและอู่ตะเภาและในปี 2563 ท่าอากาศยานเบตง จะเปิดให้บริการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย