สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพิ่มช่องทางการบริการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ผ่านทางเว็บไซต์รับรองผลการพิจารณาภายใน 15 วันทำการ

13 ก.ค. 2561

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพิ่มช่องทางการบริการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ผ่านทางเว็บไซต์รับรองผลการพิจารณาภายใน 15 วันทำการ

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พร้อมให้บริการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้โดรนที่มีจำนวนมาก ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่เปิดรับขึ้นทะเบียนทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานของ CAAT ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.caat.or.th/uav ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยต้องกรอกคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมแนบเอกสารตามข้อกำหนดเพื่อประกอบการยื่นคำขอ สามารถทำได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนจะได้รับใบอนุญาตภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การขออนุญาต เงื่อนไขในการใช้โดรน หรือตรวจสอบพื้นที่ห้ามบินโดรน ได้จากทางเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย