ไทยประกาศตัวเป็น OEM พร้อมผลิตยางตามออเดอร์ป้อนตลาดโลก

28T18:14:21.553Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

รัฐมนตรีเกษตรฯ มุ่งขยายตลาดใหม่ นำคณะทูต-ผู้ค้ายางจากประเทศผู้นำเข้ายางไรใหม่ลงใต้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตยางคุณภาพและการส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมประกาศตัวไทยจะเป็นศูนย์กลางผลิตยาง (OEM) ตามความต้องการของผู้ประกอบการจากทั่วโลก
วันนี้ (28 มิถุนายน 2561) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ว่าการจัดการในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการส่งเสริมการตลาดยางพาราโดยเฉพาะประเทศคู่ค้ายางรายใหม่ๆ ผ่านการชี้แจงนโยบายและเปลี่ยนข้อคิดเห็น การศึกษาดูงานการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางตลอดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 28- 30 มิถุนายน ที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของไทยในฐานะผู้ผลิตยางคุณภาพและการส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก ขณะเดียวกัน ยังเป็นการแสวงหาพันธมิตรคู่ค้าใหม่ในตลาดยางพารา ให้เชื่อมั่นต่อคุณภาพมาตรฐานและความหลากหลายของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย โดยการจัดการครั้งนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 50 บริษัทจาก 10 ประเทศที่มีการนำเข้ายางเพื่อใช้ในประเทศในบริเวณมาก เช่น ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เม็กซิโก อิหร่าน เป็นต้น รวมถึงกระทรวงเกษตรฯยังได้เชิญคณะทูตานุทูตที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยกว่า 20 คนจาก 15 ประเทศซึ่งประเทศเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีการนำเข้ายางพาราจากไทยหรือยังมีปริมาณที่ไม่มากนัก เช่นรัสเซีย ตุรกี ฟินแลนด์ เม็กซิโก และบราซิล เป็นต้น ดังนั้นหากคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องการผลิตอย่างของไทยก็จะสามารถให้ข้อมูลกับผู้เข้าผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการอย่างได้อีกทางหนึ่งด้วย
ตลอดจนขับเคลื่อนศักยภาพการพัฒนาการผลิตยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศจนทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพาราธรรมชาติที่มีคุณภาพและมาตรฐานและมีความหลากหลายด้วยสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้งน้ำยางข้น ยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากยางพาราชนิด ต่างๆ อาทิ ถุงมือยาง ยางพาหนะและชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำมาจากยางพารา สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกสูงเป็นอันดับ 3 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศด้วยมูลค่าที่มากกว่า 5 แสนล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดนุพล อีดเกิด

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่