ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถานการณ์ท่องเที่ยวใน 10 เดือนแรกที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวสร้างรายได้กว่า 2.1 ล้านล้านบาท

20T14:11:27.393Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถานการณ์ท่องเที่ยวใน 10 เดือนแรกที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวสร้างรายได้กว่า 2.1 ล้านล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังการแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย และรายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบันว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนตุลาคม 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนกว่า 2 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ และอเมริกาตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 20.92 ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย และลาว นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ 142,639.83 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.38 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ จีน รัสเซีย และมาเลเซีย
นอกจากนี้ สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2560 ในเดือนกันยายนมีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 13.11 ล้านคน/ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 5.79 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้ 86,607.73 ล้านบาท นอกจากนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน มีชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 109.15 ล้านคน/ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้รวม 695,233.93 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.32 และ 7.34 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้แก่ประเทศและกระจายรายได้ดังกล่าวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวม 2,167,932.74 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 1,472,698.81 ล้านบาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย 695,233.93 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย