ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2561

31 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2561

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ท่าวัดโพธิ์ศรี หมู่ 5 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2561 โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลม่วงลาดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ตำบลม่วงลาดเป็นตำบลที่ตั้งติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี วิถีชีวิตของชาวตำบลม่วงลาด จึงผูกพันกับสายน้ำและมีประเพณีการแข่งขันเรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า ส่วงเฮือ (ภาษาอีสาน -แข่งเรือ=ภาคกลาง) มีมาช้านานเป็นเวลาเกือบร้อยปี เป็นประเพณีที่ชาวตำบลม่วงลาด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง การแข่งเรือของชาวตำบลม่วงลาด ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามกาลเวลาเรื่อยมา และยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลม่วงลาดมาอย่างยาวนาน การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในชุมชนให้เด็กและเยาวชนประชาชน มีกิจกรรมสนุกสนาน รื่นเริงร่วมกัน ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการทำนาปรังและประกอบสัมมาชีพต่อไป เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีของชาวตำบลม่วงลาด และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในตำบลม่วงลาด และให้ประชาชนได้มีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ในปีนี้ มีเรือยาวท้องถิ่น และต่างจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ลำ และการจัดการประกวดกองเชียร์ จำนวน 6 ทีม แต่ละทีมได้มีการแต่งกายตามอัตลักษณ์และการฟ้อนรำประกอบดนตรี ประจำหมู่บ้านของตนเอง มีความสวยงาม และเสียงลุ้นเชียร์ของกองเชียร์เรือยาวของหมู่บ้านตนเอง สองฟากฝั่งลำน้ำชี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด