การจัดระเบียบมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาล ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

21 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 79

รัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างรอบใหม่ เพิ่มข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลคุมวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลดความเสี่ยงการก่ออาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนน
วินมอเตอร์รับจ้างมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนในสังคมเมือง ใช้เป็นบริการเสริมในการเดินทางกรณีที่เร่งรีบหรือในจุดที่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนรองรับ จึงทำให้ปริมาณรถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานจัดระเบียบทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย มทบ.11 กรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกรุงเทพมหานคร โดยจดทะเบียนให้ถูกต้องเป็นป้ายเหลือง สถานที่จอดรอรับผู้โดยสาร กำหนดรูปแบบเสื้อวินที่ระบุชื่อวิน บัตรประจำตัวคนขับ และหมายเลขประจำตัวถูกต้องตรงกัน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์หรือปล่อยเช่าเสื้อวิน ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในปี 2557 และครั้งที่ 2 ในปี 2559 ล่าสุดครั้งที่ 3 ได้เปิดรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมถึงรณรงค์ผู้ขับขี่ให้เข้าร่วมบริการผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน
ด้านนายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีการเปิดรับสมัคร ในรอบที่ 3 เพื่อให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ซ์รับจ้างมายื่นความประสงค์ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 ได้เปิดรับสมัครวินมอเตอร์ไซต์หน้าใหม่ในวินเดิมและผู้ที่ต้องการจัดตั้งวินมอเตอไซต์แห่งใหม่ โดยจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้างที่ไม่ได้จดทะเบียนในเดือนมีนาคม 2562 ล่าสุดมีผู้สมัครเพื่อขอจัดตั้งวินใหม่จำนวน 21 แห่ง และมีผู้สมัครขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้างรายใหม่ในวินเดิม จำนวนกว่า 7,700 คน และผู้ขับขี่รายเก่าในวินเดิมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์จำนวน 7,400 คน
ทั้งนี้หนึ่งในประชาชนที่ใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้างเป็นประจำ เปิดเผยว่า นั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างเป็นประจำเพื่อเดินทางไปทำงาน โดยการจัดระเบียบมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ทำให้รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การจัดระเบียบโครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้างผิดกฏหมายและผู้มีอิทธิพลคุมวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมถึงลดความเสี่ยงการก่ออาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภณัฐ นารถชะอุ้ม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย